Krivanek Lab

Selected publications

2023

2022

2021

FoxO1-GAB1 axis regulates homing capacity and tonic AKT activity in chronic lymphocytic leukemia

ŠEDA Václav, VOJÁČKOVÁ Eva, ONDRIŠOVÁ Laura,KOŠŤÁLOVÁ Lenka, SHARMA Sonali, LOJA Tomáš, MLADONICKÁ PAVLASOVÁ Gabriela, ZICHA Daniel, KUDLIČKOVÁ PEŠKOVÁ Marie, KŘIVÁNEK Jan, MATULOVÁ Květoslava, KŘEN Leoš, BENES V., LITZMANOVÁ Markéta, BORSKÝ Marek, OPPELT Jan, VERNER Jan, POSPÍŠILOVÁ Šárka, BRYCHTOVÁ Yvona, PANOVSKÁ Anna, TAN Z., ZHANG S.X., DOUBEK Michael, AMRUZ ČERNÁ Kateřina, MAYER Jiří, MRÁZ Marek
Article in Periodical
Blood,
year: 2021, volume: 138, edition: 9, DOI
IF: 22.11

2020

Dental cell type atlas reveals stem and differentiated cell types in mouse and human teeth

KŘIVÁNEK Jan, SOLDATOV R. A., KASTRITI M. E., CHONTOROTZEA T., HERDINA A. N., PETERSEN J., SZAROWSKA B., LANDOVA Marie, KOVÁŘ MATEJOVÁ Veronika,IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie, KUCHLER U., ZDRILIC I. V., VIJAYKUMAR A., BALIC A., MARANGONI P., KLEIN O. D., NEVES V. C. M., YIANNI V., SHARPE P. T., HARKANY T., METSCHER B. D., BAJENOFF M., MINA M., FRIED K., KHARCHENKO P. V., ADAMEYKO I.
Article in Periodical
Nature Communications,
year: 2020, volume: 11, edition: 1, DOI
IF: 14,92

2019

2017

2015

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info