Laboratory of Stem Cell Biology and Vision Research

Tomas Barta lab

Bi9903 Vývojová biologie živočichů

Hlavní cíle kurzu jsou: - seznámit se ze základními metodami a modely ve vývojové biologii živočichů - seznámit se základními molekulárními a buněčnými procesy regulující vývoj živočichů - diskutovat praktické aspekty studia vývoje

Bi9903en Developmental Biology Of Animals

Main objectives of the course are: - to learn about basic methods and models used in the animal developmental biology - to learn about molecular and cellular mechanisms regulating animal development - to discuss practical aspects associated with the studies of development

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info