Krivanek Lab

Zájem výzkumu

Fascinují nás základní aspekty vývojové biologie, které pak využíváme k vývoji nových přístupů v regenerativní medicíně.
Jako ústřední modelový systém v našem výzkumu používáme neustále rostoucí zuby. Tyto zuby mají mimořádnou schopnost regenerace a reparace a slouží jako vynikající model pro studium niky kmenových buněk, diferenciačních procesů nebo mikrotvarování tvrdých tkání.
K zodpovězení našich výzkumných otázek používáme nejmodernější přístupy. Patří sem například sekvenování jednobuněčné RNA, práce s geneticky modifikovanými organismy (sledování linií, podmíněné knockouty, inženýrství nových geneticky modifikovaných kmenů - ve spolupráci), pokročilé zobrazování včetně 3D konfokální mikroskopie nebo mikroskopie se světelnými listy, mikroskopie se superrozlišením, skenovací elektronová mikroskopie, testy genové exprese a mnoho dalších.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info